Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

XIII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních a postgraduální kurz v kardiologii, 16.–17. ledna 2004

Pořadatelé

Společnost Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.,
Kardiologické oddělení I.interní kliniky a Kardiochirurgické oddělení
FN Plzeň-Lochotín.
Pod záštitou České kardiologické společnosti.
 

Místo a termín
Konstantinovy Lázně 16. 1. a 17. 1. 2004
 
Program: 1. přednáškový den – pátek 16. 1. 2004

13:00

Zahájení

I. přednáškový blok – Kardiologické oddělení I .interní kliniky FN Plzeň-Lochotín
Předsedající: MUDr. Pavel Boček, MUDr. Pavel Vaněk
13:05
Boček P. (Kardiologické oddělení I.interní kliniky FN Plzeň)
Kdy je nutné indikovat nemocné k akutnímu kardiochirurgickému výkonu? (15 min.)
13:25
Pešek J. (Kardiologické oddělení I.interní kliniky FN Plzeň
Péče o nemocné po akutním infarktu myokardu. (15 min.)
13:45
Bernat I. (Kardiologické oddělení I.interní kliniky FN Plzeň)
Postavení intervenční kardiologie v léčbě ischemické choroba srdeční. (15 min.)

14:05–14:20

Přestávka


II. přednáškový blok – Kardiologické oddělení I. interní kliniky FN Plzeň-Lochotín
Předsedající: MUDr. Pavel Boček, MUDr. Hana Brůhová
14:20
Brůhová H. (Kardiologické oddělení I.interní kliniky FN Plzeň)
Vyšetření extrakraniálních tepen před kardiochirurgickým výkonem. (15 min.)
14:40
Linhartová K. (Kardiologické oddělení I.interní kliniky FN Plzeň)
Aortální stenoza. (15 min.)
15:00
Beránek V. (Kardiologické oddělení I.interní kliniky FN Plzeň)
Léčba chronického srdečního selhání. (15 min.)
15:20
Štěrbáková G. (Kardiologické oddělení I.interní kliniky FN Plzeň)
Plicní hypertenze. (15 min.)
15:40
Opatrný J. (Kardiologické oddělení I.interní kliniky FN Plzeň)
Fyziologická stimulace srdce. (15 min.)
16:00–16:15

Přestávka


III. přednáškový blok – Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň-Lochotín
Předsedající: MUDr. Lubomír Bartůněk, Prim. MUDr. Tomáš Hájek
16:15
Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň)
Diastolická dysfunkce-lochneská příšera? (20 min.)
16:40
Bartůňková V., Hájek T., Bartůněk L. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň)
Chirurgická léčba fibrilace síní. (15 min.)
17:00

Hájek T., Široký J., Bartůněk L., Bartůňková V. (Kardiochirurgické odd. FN Plzeň)
Vliv plastik mitrální chlopně na srdeční funkce. (15 min.)

17:20–17:35
Přestávka

IV. přednáškový blok – Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň-Lochotín
Předsedající: Prim. MUDr. Tomáš Hájek, MUDr. Jiří Široký
17:35
Mikulenka L., Hájek T., Bartůněk L., Topolčan O.*, Polívková V.*, Holubec L. jr.* (Kardiochirurgické oddělení a II.interní klinika* FN Plzeň)
Prokalcitonin a jeho korelace s ostatními zánětlivými parametry po kardiochirurgických výkonech. (15 min)
17:55
Mokrejš J., Petříková V., Havelka J., Frdlík J., Bártlová H., Vaník Z. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň)
Stanovení hladiny troponinu I u kardiochirurgických výkonů (15 min.)
18:15
Frdlík J., Mokrejš J., Havelka J., Hájková P. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň)
Levosimendan-perioperační podání v kardiochirurgii. (15 min.)
18:35
Široký J., Hájek T. (Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň)
Kompletní tepenná revaskularizace-rutina nebo rarita? (15 min)
18:55–20:00
Přestávka
20:00–24:00

Společenský večer

2. přednáškový den – sobota 17. 1. 2004
V. přednáškový blok
Předsedající: Ing. Jan Kotek, MUDr. Robert Michalič
8:00
Kružej E., Vaněk P.* (Ústav hygieny LF UK v Plzni, Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.*)
Index kvality života kontra nikotinismus. (15 min.)
8:20
Roušarová M., Zikmundová K.* (Národní onkologické centrum Plzeň, Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni*)
Silné kuřácké návyky v kontextu karcinogenního vyústění. (15 min.)
8:40
Kotek J. (Pfizer spol. s r.o.)
Kouření a jeho medikamentosní terapie. (15 min.)

9:00–9:15

Přestávka


VI. přednáškový blok
Předsedající: Prof. MUDr. František Kölbel, DrSc., Prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc.
9:15
Rosolová H. (Centrum preventivní kardiologie, II.interní klinika FN Plzeň)
Co je nového v léčbě hyperlipoproteinémií? (20 min.)
9:40
Kölbel F. (Interní klinika 2.LF a FN Praha-Motol):
Kardiovaskulární systém a diabetes mellitus. (20 min.)
10:05
Málková J. (III.interní-kardiologická klinika 3.LF UK a FN Praha-Královské Vinohrady)
Kardiovaskulární choroby a menopauza. (20 min.)
10:30–10:45

Přestávka


VII. přednáškový blok
Předsedající: Doc. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC.
10:45
Widimský J. (Klinika kardiologie IKEM Praha a subkatedra kardiologie IPVZ Praha)
Možný význam farmakologického ovlivnění tepové frekvence ivabradinem. (20 min.)
11:10
Hradec J. (Kardiologické oddělení III.interní kliniky 1.LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha)
Co je nového v léčbě anginy pectoris? (20 min.)
11:35

Málek I. (Klinika kardiologie IKEM Praha)
Specifika péče o nemocné s pokročilým srdečním selháním. (20 min.)

12:00–13:00
Přestávka – oběd

VIII. přednáškový blok
Předsedající: Prim. MUDr. Renata Cífková, CSc., Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
13:00
Cífková R. (Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha)
Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. (20 min.)
13:25
Filipovský J. (II.interní klinika FN Plzeň)
Co přinášejí nová evropská doporučení pro léčbu hypertenze. (20 min.)
13:50
Čech J., Rosolová H. (Centrum preventivní kardiologie, II.interní klinika FN Plzeň)
Kontrola arteriální hypertenze u nemocných se srdečním selháním. (15 min.)
14:20
Hess Z., Petrlová B., Podlipný J.*, Rosolová H. (II.interní klinika a Psychiatrická klinika* FN Plzeň)
Metabolický syndrom a skrytá deprese (15 min.)
14:40
Müllerová D., Aujezdská A., Čelakovský J. (Ústav hygieny LF UK v Plzni)
Stravovací návyky populačních skupin v České republice. (15 min.)
15:00–15:20
Přestávka

IX. přednáškový blok
Předsedající: MUDr. Jiří Leso, MUDr. Jiří Svačinka, CSc.
15:20
Leso J., Povolná P. (Kardiologická ordinace Městské nemocnice Praha 9)
Edukace farmakoterapie pro nemocné s chronickým srdečním selháním – v kardiologické ordinaci. (15 min.)
15:40
Povolná P., Leso J. (Kardiologická ordinace Městské nemocnice Praha 9)
Ultrazvuk srdce a srdeční šelesty – co sestra vidí a slyší v kardiologické ordinaci. (15 min.)
16:00
Trefný Z., Baševski R.M., Svačinka J.,Trojan S., Slavíček J., Hercregr S. (Institut civilizačních chorob Praha)
Počítačový systém pro neinvazivní hodnocení kardiovaskulární dynamiky. (15 min.)
16:20
Svačinka J., Trefný Z. (Institut civilizačních chorob Praha)
Předpoklady úplné regrese hypertrofie LK srdeční při léčbě hypertenze. (15 min.)
16:40
Bruthans J. (Interní oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L.)
Přednemocniční a časná nemocniční léčba pacientů s akutními koronárními syndromy. (15 min.)
17:00

Zakončení

17:05

Večeře


Přihlášky k pasivní účasti možno posílat elektronickou poštou na adresu: obchod@konstantinovy.cz nebo lecebne.lazne.vanek@cmail.cz až do 14. 1. 2004

Za organizační výbor:
MUDr. Pavel Vaněk
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.