Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Intervenční kardiologie

Working Group Chair
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc, FESC
Kardiocentrum FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha
Tel.: 267 162 621
email: widim@fnkv.cz 


Events organized by this working group